English French German Italian Portuguese Russian Spanish

مديريت مصرف انرژي در بيمارستان 400 تختخوابي آيت الله طالقاني تهران

چهارشنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۰ ساعت ۱۳:۳۸ مهندس محمد رضا خالدي
چاپ PDF


وزارت نيرو
معاونت امور انرژي
( دفتر بهينه سازي مصرف انرژي )
سازمان بهره وري انرژي ايران ( سابا )

مديريت مصرف انرژي در بيمارستان
گروه مشاور:
سيدمحمد صادق موسوي خلخالي
ساسان حاجي سقطي

 


سپاسگزاري

 


پروردگار بزرگ را سپاس مي گوييم كه توانستيم با حمايت و همكاري بيدريغ مديريت محترم سازمان بهره وري انرژي ايران ( سابا ) و كارشناس محترم طرح و مديران و كارشناسان محترم دفتر بهينه سازي مصرف انرژي، مرحله نهايي طرح مديريت مصرف انرژي را به اتمام برسانيم.گزارش حاضر حاصل يك كار گروهي است كه در بطن آن اعتقاد، هم فكري و همياري عميق در صرفه جويي مصرف بي رويه انرژي و يا در يك جمله جلوگيري از اسراف نهفته است. اين تلاش و كوشش خستگي ناپذير همراه با فعاليت هاي پيگير و مستمر همكاران گروه مشاور و حمايتهاي صميمانه ساختار اداري معاونت محترم امور انرژي وزارت نيرو و همكاري ارزشمند وزارتخانه هاي نيرو، نفت، مسكن وشهرسازي، كشور و مصرف شركت برق منطقه اي مركز سازمانها و ارگانهاي ديگر بر خود لازم ميدانيم از تك تك سروران و بزرگواران گرامي صميمانه سپاسگزاري و قدرداني نمائيم و توفيق همكان را در راه خدمت به ميهن اسلاميمان از ايزد متعال خواستاريمعنوان : مديريت مصرف انرژي در بيمارستان 400 تختخوابي آيت الله طالقاني تهران

در مطلب ذيل كليه جداول محاسباتي و تجزيه و تحليل فني صورت گرفته در پروژه حذف گرديده و صرفا پيشنهادات مطرح شده به منظور مصرف بهينه انرژي در بيمارستان آورده شده است .


كنترل ترموستاتيك مركزي دما


حداكثر راندمان و مقدار صرفه جوئي انرژي مربوط به اجراي عايقكاري بستگي به كنترل دقيق دماي هواي داخل ساختمان دارد. لذا بر اين اساس مكانيزم كنترل دما بر اساس كنترل همزمان دماي آب خروجي از ديگ آبگرم يا بويلر در مقايسه با تغييرات لحظه اي دماي هواي محيط خارج پيشنهاد مي گردد،كه اين مهم با بكارگيري و نصب سيستم ترموستاتيك مركزي در موتورخانه قابل دستيابي مي باشد.همچنين سيستم فوق مجهز به شيرهاي موتوري اتوماتيك به منظور كنترل دبي آبگرم در شبكه لوله كشي رفت ساختمان مي باشد.ضمنا از آنجائيكه ميزان مصرف و تلفات انرژي بستگي مستقيم به تغييرات دماي هواي داخل اتاق داشته و با
توجه به موقعيت و جهت فضاهاي داخلي ساختمان و متفاوت بودن ميزان تابش و انرژي خورشيدي در طول روز و در نتيجه متغير بودن نياز گرمايش و تامين انرژي در جهات مختلف و همچنين متغير بودن نياز گرمايشي در فضاي مختلف كه بستگي به نوع كاربري هر اتاق دارد، پيشنهاد مي گردد از ترموستات هاي محلي براي
كنترل و تنظيم هز يك از رادياتورهاي موجود استفاده گردد. با توجه به استانداردهاي موجود شرايط بهينه ازنقطه نظر مصرف انرژي براي تامين بار گرمايش فضاهاي داخل و آسايش افراد و بيماران، تنظيم و كنترل درجه حرارت داخل در زمستان روي 22 درجه سانتي گراد مي باشد، اين در حالي است كه محاسبات انجام
گرفته با استفاده از روش روز-درجه، درجه حرارت فضاهاي داخل ساختمان را بين 26 تا 28 درجه سانتي گرادنشان مي دهد، كه اين امر به دليل عدم وجود كنترل ترموستاتيك دما بوده و در نتيجه باعث افزايش حدود 30درصدي مصرف انرژي نسبت به نياز واقعي ساختمان گرديده است.


كد پيشنهاد
هزينه نصب سيستم كنترل ترموستاتيك مركزي
هزينه نصب ترموستات بر روي رادياتورها


تجزيه و تحليل كلي و عمده دلايل بالا رفتن مصرف انرژي الكتريكي در بيمارستان:

1 عدم توجه به تصحيح ضريب توان ( توسط خازن در محل تغذيه ورودي يا در محل بار )
2 عدم كنترل ديماند ( ديماند خريداري، ديماند قرائت شده و ديماند محاسبه شده )
3 بندرت از نورهاي موضعي، چراغهاي مطالعه، آباژور و ... استفاده مي گردد.
4 در انتخاب رنگ اغلب اطاق ها و راهروها از رنگ هاي كدر استفاده نموده اند، كه اين عمل نياز به
روشنايي الكتريكي را به مراتب بالا برده است.
5 قديمي بودن مدل وسايل برقي و تجهيزات و دستگاههاي عمومي مصرف كننده انرژي الكتريكي
بيمارستان
6 علي رغم اينكه در اغلب اتاقها و راهروها و قسمتهاي مختلف بيمارستان از لامپ فلورسنت استفاده
نموده اند، باز هم تعداد قابل توجهي لامپ رشته اي استفاده مي نمايند.
7 وجود گردوخاك و چربي روي لوله ها و پره هاي فن كويل و كندانسور در سردخانه ها و يا در پشت
يخچال ها باعث بالا رفتن مقاومت حرارتي گرديده كه باعث كاهش راندمان دستگاههاي سرد كننده
مي شود.
8 وجود لايه برفك ضخيم روي كليه سطوح حامل بخار مبرد ( اوپراتورها ) در سردخانه ها باعث
كاهش راندمان دستگاه مي گردد.
9 رسوب املاح در سطوح داخلي لوله هاي كندانسورها، فن كويلها، ديگ ها، رادياتور ها و شيرها باعث
كاهش دبي جريان پايين آمدن ميزان انتقال حرارت و نهايتا راندمان در سيستم مي گردد.
10 بطوركلي فرهنگ صرفه جويي در جامعه و اماكن عمومي وادارات و سازمانها و مراكز خدماتي وجود
نداشته و قابل ذكر است كه درنحوه مديريت بيمارستان مورد مطالعه تا، حدودي به اين امر مهم توجه
گرديده است.


تجزيه و تحليل كلي وعمده دلايل بالا رفتن مصرف انرژي فسيلي در بيمارستان:


1 عايق نبودن ديوارهاي بيروني، سقف و كف در مقابل انتقال حرارت
2 تك جداره و درزدار بودن پنجره ها
3 عدم استفاده كامل از وسايل كنترل گرما و سرما
4 عدم عايق بندي مناسب لوله هاي سرد و گرم تاسيساتي و كانال ها و ديگ و منابع دوجداره و منابع
انبساط و ...
5 عدم كنترل نشتي آب در سيستم هاي لوله كشي
6 تك رديفه بودن دربهاي ورودي ساختمان بجز يك مورد ( عدم تعبيه فضاي كنترل شده ورودي و
خروجي )
7 مجهز نبودن دربهاي اصلي ساختمان به دستگاه هيدروليك جهت بسته نگهداشتن دربها
8 ميزان گرمايش و سرمايش در ساعات مشخصي از روز تنظيم نگرديده، بلكه سيستم تقريبا يك سره
روشن مي باشد.
9 درجه حرارت نسبي اطاق ها و فضاي كنترل شده در زمستان معمولا بالا و در تابستان پائين مي باشد كه
اين امر موجب افزايش تلفات انرژي مي گردد.
10 رسوب املاح در شبكه اعم از لوله ها، شيرآلات و كنترل ها و دستگاه هاي باعث افت فشار در مسير و
نهايتا پايين آمدن راندمان در شبكه گرديده است.
11 از حرارت خروجي از دودكش ديگ هاي بخار هيچگونه بازيافت انرژي انجام نمي گيرد.
12 عمر مفيد دستگاهها و كنترلها و شبكه هاي تاسيساتي به ويژه لوله كشي فن كويل ها به علت بهره
برداري بيش از بيست و دو سال در شرايط مختلف همراه با عدم رعايت اصول راهبردي و نگهداري
صحيح، تقريبا به پايان رسيده است.
13 اغلب لوله هاي به قطر دو اينچ و پايين تر پوسيده و رسوب گرفته اند كه در بعضي موارد تعويض انجام
گرفته است.
14 هيچگونه دريچه مكانيكي ورود هوا به داخل ساختمان تعبيه نشده است.
15 ساختمانها معمولا داراي برآمدگي و تورفتگي هاي متعدد هستند كه سطح حرارتي را بالا برده است.
16 عدم دقت در كنترل كيفيت در مورد طراحي، خريد وسايل و تجهيزات، اجرا و بهره برداري.
17 در هر فضا نسبت به سطح پنجره به ديوارهاي پوسته خارجي بالاتر از حدود 50 درصد است.
18 ميزان نشت هوا از درزها و بازشوهاي پوسته خارجي ( دفعات تعويض هوا در ساعت ) زياد مي باشد.
19 نسبت سطح پوسته خارجي ساختمان به حجم فضاي مفيد ( فرم كالبدي ساختمان ) مناسب نمي باشند.
20 بجز دو مورد، بقيه هواسازهاي موجود از كار افتاده و مورد استفاده قرار نمي گيرد، به همين دليل براي

تامين هواي تازه اغلب پنجره اتاقها و راهروها توسط بيمار يا پرسنل بصورت باز يا نيمه باز باقي مي ماند كه تلفات انرژي ساختمان را به شدت افزايش مي دهد.

راهكارهاي افزايش پتانيسل هاي صرفه جويي انرژي در بيمارستان:
چگونگي، سياستگذاري و حمايت قانوني و عملي دولت در صرفه جوئي انرژي ساختمان:

الزام رعايت مقررات ملي ساختمان ( مبحث نوزدهم ) جهت صرفه جوئي در مصرف انرژي در تمامي ساخت و سازهاي كشور

تصويب و پياده سازي قانون مديريت انرژي به منظور ارتقاء كارآيي و بهره وري انرژي
اعطاء اعتبارات توليدي و معافيت هاي مالياتي به توليد كنندگان مواد و مصالح عايق كاري حرارتي
ملزم كردن كارخانه هاي توليد كننده دستگاههاي تاسيساتي ( پكيج، چيلر، ديگ، مشعل، آبگرمكن، ... ) به رعايت استانداردهاي صرفه جوئي انرژي
ايجاد هماهنگي كامل در تدوين قانون و سياستگذاري با كليه دستگاهها و وزارتخانه هاي ذيربط
تدوين و ارائه برنامه ترغيب بازار و حمايت در امر استفاده از كلكتورهاي خورشيدي، كه بدين ترتيب از انرژي خورشيد جهت گرمايش و سرمايش ساختمان ها استفاده شود.
استفاده از متخصصين امر جهت كاربردي كردن آخرين دستاوردهاي فني و علمي و تربيت نيروي انساني ماهر در اين زمينه
ايجاد تسهيلات جهت تامين اعتبار از طريق سازمانها و وزارتخانه هاي زيربط براي ساختمانهاي عمومي كه از ضوابط و مقررات ملي ساختماني استفاده مي نمايند.
تامين مواد اوليه مورد نياز براي توليد عايق هاي حرارتي با تركيبات آلي ( پتروشيمي )
تهيه و توزيع لامپهاي كم مصرف با قيمت مناسب
تشويق و زمينه سازي براي احداث كارخانه توليد لامپهاي كم مصرف
آموزش و ايجاد فرهنگ صرفه جوئي انرژي
ترغيب و تشويق به صرفه جوئي انرژي با ذكر دلايل موجه اقتصادي
انجام تحقيقات به منظور توسعه دانش فني و بومي كردن تكنولوژي هاي با كاربرد انرژي هاي نو و فناناپذير خصوصا انرژي خورشيدي
تشكيل كلاسهاي آموزش رعايت مقررات ملي ساختمان ( خصوصا مبحث نوزدهم ) و آموزش همگاني در زمينه ارائه جزئيات و راه حل هاي ساده صرفه جوئي در مصرف انرژي
كاهش تدريجي يارانه هاي انرژي و اصلاح الگوهاي پرداخت يارانه با استفاده از فرهنگ و اعتقادات مذهبي عميق مردم مي توان با تبيين مصاديق اسراف، فعاليت گسترده اي را انجام داد.


نقش كالبدي و مشخصات فيزيكي ساختمان بيمارستان در صرفه جوئي


نوارهاي عايق در اطراف درها و پنجره هاي باز شو چسبيده شود.
دورتادور درها و پنجره هاي خارجي ( از بيرون ساختمان ) درزگيري شود.
فضاهايي كه مورد استفاده نبوده در هر كجا كه ممكن است بسته نگهداشته شود.
عايق مناسبي را براي پنجره هايي كه استفاده نمي شوند بكار گرفته شود.
براي دربهاي خارجي از وسايلي كه بطور اتوماتيك درب را مي بندند استفاده شود.
براي پنجره ها حتما از پرده يا پرده كركره استفاده گردد.
روي پشت بامهايي كه سطح تخت دارند از عايق استايروفوم استفاده شود.
به جدارهاي داخلي ديوارهاي خارجي ساختمان عايق مناسب اضافه و روي آن با گچ و يا اندود سيمان پوشيده شود.
در كنار ديوارهاي خارجي حتي الامكان از كمد، دكورچوبي استفاده گردد. ( فضاي زير پنجره ها ) شيشه هاي پنجره هاي موجود به دو جداره تبديل و عمل درزبندي انجام پذيرد.

بهبود سيستم حرارتي و تهويه مطبوع، در بيمارستان جهت صرفه جوئي انرژي

كليه لوله هاي تاسيساتي ابسرد و گرم ديگ بخار، مبدلهاي حرارتي و فن كويل ها، رادياتورها و ... كه رسوب گرفته است طبق دستورالعمل مربوطه نسبت به رسوب زادايي افدام گردد.
لوله هاي تاسيساتي و اتصالات و شيرآلات و دستگاههاي ديگر كه در اثر پوسيدگي و يا به هر دليلي ديگر نشتي آب دارند در اولين فرصت نسبت به تعويض و مرمت اقدام گردد.
به منظور ارزيابي، كنترل و اندازه گيري دقيق و استفاده بهينه و بالا بردن راندمان كليه دستگاههاي تاسيسات حرارتي و تهويه مطبوع و برق و ساير تجهيزات، ضرورت دارد بطور مرتب چك ليست وگزارشاتي تهيه و توسط متخصصين امر مورد بررسي قرار گرفته و دستور كارهاي لازم ارائه و اعمال گردد.
دستورالعمل مدون و مكتوب جهت راهبري و نگهداري موتورخانه ها تهيه و بمورد اجرا گذاشته شود.
عايق كاري كامل سطح ديگ هاي بخار و ترميم روپوش كامل آنها
ترميم عايق بندي لوله هاي آب گرم و گرم كننده هاي آبي و بخار
كنترل دقيق آب تقطير شده از بخار و هدايت آنها به داخل كندانسور
جايگزين كردن سوخت مصرفي مازوت با گاز طبيعي
قفل داخلي بين فن تهويه و فن اضطراري قرار داده و يك كليد كنترل دستي براي فن اضطراري قرار گيرد.
كليد تعيين موقعيت دستي براي كانال تهويه هوا با عملكرد دستي تهيه شود.
درجه تهويه هوا به متوسط كاهش داده شود
بهبود سيستم هاي الكتريكي بيمارستان جهت صرفه جويي انرژي
هر چند يكبار سيستم سيك كشي ساختمان كنترل و بازرسي شود.
چراغ ايمني كه در محوطه استفاده مي شود را با چراغهاي بخار سديم تعويض شود.
چراغهاي موجود در سالنهاي عمومي و غذاخوري، اتاقهاي ملاقات را با چراغهاي بخار جيوه اي يا بخار سديم جايگزين شود.
به جاي لامپهاي حبابي از لامپهاي مهتابي استفاده شود.
يك كليد اضافي جهت كنترل چراغهاي برق در نواحي كه كاربرد زياد ندارند نصب شود تا بتوان بصورت دستي خاموش و روشن كرد.
وسايل و تجهيزات برقي جهت اتصال بدنه بطور مرتب چك شود.
از سيم ارت و كليد حفاظت اتصال زميني براي جلوگيري از اتصال زدن جلوگيري بعمل آيد تا در صورت وجود هر گونه اتصالي، بلافاصله برق قطع گردد.
در مدار روشنايي حتما از تايمرها و سنسورها استفاده گردد.
برق مصرفي ساختمان اصلي بيمارستان و ساختمانهاي مجاور كه نقش و عملكرد اداري را دارد و از بيمارستان كاملا جدا مي باشد، تفكيك گردد.
حداكثر استفاده از نور طبيعي براي روشنايي استفاده گردد.
امكان استفاده از روشنايي موضعي بررسي شود.
تهيه و تعبيه روكش قفل دار براي روي ترموستات ها
ترموستات موجود را با يك وسيله دو كاره جديد كه هم ترموستات و هم كنترل كننده دماست و توسط يك ساعت هوشمند كه قابل برنامه ريزي براي 7 روز هفته است جايگزين نمود.
كه به صورت اتوماتيك چراغ را خاموش مي كنند استفاده گردد. Timer براي اتاقها از كليد زماني براي خاموش كردن اتوماتيك فن اضطراري تايمر نصب گردد.
هواكش نصب شده در بيرون ساختمان راهميشه درحالت سرعت كم قرار داد تا هواي مطبوع ساختمان خارج نشود.


استفاده ازسيستم هاي كنترل هوشمند امروزه ساختمانها نيازمند سيستم كنترلي با تكنولوژي پيشرفته مي باشند. زيرا مي بايست داراي حداكثر توان
ايجاد آسايش و محيط زيست مناسب براي ساكنين و حداقل مصرف انرژي باشد. از اينرو لازم است كهمجهز باشند به زبان ساده و قابل BMS يا Stand Alone ساختمانها به سيستم كنترلي هوشمند به صورت درك ارائه نمايد. اين سيستم ها عموما به دو منظور ساخته شده اند:


Building Management System سيستم كنترل مديريت ساختمان
Heating ventilation and air conditioning & ) HVAC سيستم كنترل حرارتي، تهويه مطبوع
(Cooling

كمك مي كند كه ساختمان موثرتر اداره شود، مصرف انرژي را كاهش دهد، هزينه هاي BMS سيستم عملياتي را تقليل دهد و آسايش و رفاه ساكنان را همراه با امنيت و ايمني آنها افزايش دهد. علاوه بر اينهااين سيستم ها به ما امكان مي دهند ساختمان خود را از تخريب و سرقت محافظت نموده و اقدامات لازم جهت ايمني زندگي را فراهم سازد.


موارد استفاده به شرح زير مي باشد:


در موتورخانه ها سيستم كنترل احتراق نصب گردد.
دستگاههاي كنترل سرما و گرما و فشار و ... در موتورخانه ها نصب گردد.
سيستم آبگرم مصرفي به كنترل كننده دما جهت حفظ آن در حد لازم ( 60 درجه سانتيگراد ) و كنترل كننده هاي وابسته به مصرف به كنترل كننده هاي زماني مجهز باشند.
سيستم روشنايي به كنترل كننده هاي زماني مجهز باشند.
سيستم روشنايي به كنترل كننده هاي زماني مجهز باشند.
سيستم هاي كنترل، فضاي تحت اختيار را همزمان با تغيير دماي محيط در فصول مختلف، تغيير دركاربري و... تنظيم كنند.

 

مديريت مصرف انرژي بيمارستان


دسته بندي پيشنهادات اجراييبه تفكيك ميزان سرمايه گذاري لازم و زمان بازگشت سرمايه:

گروه اول : بدون هزينه و كم هزينه


استفاده از لامپهاي كم مصرف
استفاده از رنگ هاي روشن در هنگام رنگ آميزي تمامي سطوح
تعويض و جايگزيني تدريجي وسايل برقي و تجهيزات قديمي
كنترل مداوم مدار سيم كشي ساختمان و بازرسي كل شبكه
استفاده بيشتر از كليدهاي دو پل و تبديل در سيستم هاي روشنايي
استفاده از تايمرها در مدار روشنائي
تفكيك برق مصرفي بيمارستان با ساختمان هاي اداري موجود
نصب خازن براي بهبود ضريب قدرت
نصب سيستم كنترل احتراق در ديگ هاي بخار
نصب كنترل كننده دماي آب گرم مصرفي موتورخانه
استفاده از مدار بخار به جاي مدار برق در اتوكلاوهاي اتاق عمل
نصب تجهيزات كنترل كننده فشار، دما و ... در موتورخانه ( به تعداد كافي )
دو جداره نمودن پنجره ها
عايق پيچي مناسب لوله هاي سرد و گرم و بخار و كانال هاي هواي سرد و گرم
ترميم و تكميل نمودن عايق ديگ بخار، منابع انبساط و مبدل هاي حرارتي
عايق بندي مناسب كندانسور ديگ هاي بخار
مجهز نمودن دربهاي اصلي ساختمان به دستگاههاي هيدروليكي
راه اندازي مجدد ترموستات هاي موجود
چسباندن نوارهاي عايق در اطراف درب ها و پنجره ها و درزگيري مناسب آنها
استفاده ازپرده و يا كركره در پشت پنجره ها
جلوگيري از نشت آب در شيرآلات و لوله ها و اتصالات
تهيه دستورالعمل چگونگي راهبري و نگهداري تجهيزات برقي و مكانيكي
كنترل دقيق آب تقطير شده از بخار و هدايت آنها به داخل كندانسور
انجام آزمايش و نمونه برداري مرتب از آب خارج شده از سختي گير
نصب اتوماتيك براي خاموش كردن فن هاي اضطراري
تنظيم دمپر هواي داخل دودكش ديگ ها از دستي به اتوماتيك
بستن درب ها و پنجره هاي ديوارهاي اطراف موتورخانه جهت كنترل درجه حرارت فضاي داخل
موتورخانه
Primary air كنترل هواي احتراق
تعيين محل مناسب ترموستات در اتاق ها به طوري كه درمعرض آفتاب يا كوران هوا نباشد
تنظيم و قفل ترموستات ها جهت ممانعت از دخالت افرادغير مسئول
كاهش روشنايي بيش از حد پاركينگ و محوطه به حداقل سطحي كه از نظر ايمني و ديد مناسب باشد.
استفاده از تايمر يا فوتوسل ها جهت كنترل روشنايي محوطه بيرون
استفاده از كليدهاي چند گانه يا ديمر براي انتخاب ميزان روشنايي مناسب در اتاقها
كاهش مقدار هواي تازه از طريق بسته نگاه داشتن درب ها و پنجره ها
استفاده از روشنايي موضعي براي اهداف خاص به جاي افزايش روشنايي كلي.
براي ماشين هاي شستشو لوله آبگرم پيش بيني شود
استفاده از كندانسور آبي جهت پيش گرمايش آب مصرفي
به كار انداختن سيستم هاي جانبي سرمايش و گرمايش تنها در صورت نياز ( كولر گازي و هيتر برقي و غيره ).
راه اندازي مجدد كنترل تاسيسات فضاهاي ساختمان كه درموتورخانه نصب مي باشد.
تعمير و بازرسي دوره اي وسايلي چون تله هاي بخار، شيرهاي شناور و ...
تعمير و نگهداري وسايل پخت و پز آشپزخانه جهت دستيابي به راندمان حداكثر
تحت نظر داشتن فرآيند بخار
رسوب زدائي لوله هاي آب و فن كويل ها همواره مد نظر باشد
دريچه ها، فيلترها و كويل هاي دستگاههاي هواساز و فن كويل ها را مرتبا بازديد نموده و با از بين بردن گرد و غبار و ... مقاومت هوا كاهش داده شود.
برج خنك كن در زماني كه نياز نيست خاموش گردد.
نصب هيدروستات در لباسشوئي هاي بزرگ
دامنه تغيير دما براي ترموستات ها روي باند عريض تنظيم شود.
ترموستات هاي موجود با يك وسيله دو كاره جديد كه هم ترموستات و هم كنترل كننده دما است و قابل برنامه ريزي براي يك هفته است جايگزين شوند.


-2 گروه دوم : اقدامات پر هزينه


عايق بندي كامل ديوارهاي خارجي
عايق بندي كامل سقف و كف نهايي ( 1اينچ تا 2 اينچ) / تعويض كليه لوله هاي تاسيسات سرد و گرم و فن كويل ها و عايق پيچي آنها
تعميرات اساسي و تعويض بعضي دستگاههاي موجود در موتورخانه
تعويض كويل هاي حرارتي و برودتي هشت دستگاه هوا ساز در بخش هاي مختلف بيمارستان و راه اندازي مجدد هوا سازها.
تهيه طرح بازيافت گرما و سرماي خروجي از هواكش هاي مركزي و انتقال مجدد آن از طريق هوا ساز ها به داخل ساختمان ( پيش گرمكن يا پيش سردكن هواي ورودي ).
تهيه طرح بازيافت حرارت خروجي از دودكش ديگ بخار به منظور پيش گرمايش مازوت در مواقع اضطراري ( قطع گاز شهري ) و همچنين پيش گرم كن آب مصرفي
توضيح اينكه به علت استفاده و بهره برداري بيست و پنج ساله از تاسيسات مكانيكي و برقي، اغلب شبكه هاو دستگاهها فرسوده شده و اغلب لوله ها و مبدل ها و لوله هاي داخلي ديگ هاي بخار رسوب گرفته وكارايي لازم را از دست داده اند. به طوري كه بر اساس تحقيقات و محاسبات انجام يافته حدود 20 % افت
راندمان در شبكه برآورد مي گردد.
ارائه جزئيات اجرايي عايق كاري حرارتي در پوسته خارجي ساختمان جزئيات استفاده از عايق هاي حرارتي به منظور محدود نمودن ميزان حرارت


بطور كلي سيستم عايق كاري حرارتي بايد دو شرط زير را دارا باشد:


0.5 بيشتر باشد. m2.k/w -1 مقاومت حرارتي كل ( پوسته خارجي + عايق حرارتي ) از حد مشخص
0.065 كمتر باشد. w/m2.k -2 ضريب هدايت حرارتي عايق مصرفي از حد مشخص


انواع عايق كاري حرارتي ديوار
:


الف – عايق كاري حرارتي از داخل:


عايق هاي صنعتي


الف – پلي استايرن در عايق كاري حرارتي از داخل مورد استفاده فراوان دارد كه براي محافظت در برابر آتش و تسهيل عمليات نازك كاري از پنل گچي و چسبيده يا شبه ظريف فولادي ( مش ) استفاده مي شود.
ب – پلي اورتان بعلت حساسيت فوق العاده در برابر آتش و نيز توليد گازهاي سمي و جاذب آب بودن نياز به تامين پيش بينيهاي اجرايي ضروري در مقابل عوامل فوق دارد.


عايق هاي معدني


پشم سنگ و بخصوص پشم شيشه بعلت ضريب نفوذ پذيري ( بخار آب ) بالا بايد با يك ورق كاغذ قيراندود ياكاغذ آلومينيوم در مقابل مخاطرات ميعان محافظت گردند.
مزاياي اجراي عايق حرارتي از داخل:


1 اجراي آسان
2 كاهش هزينه ( اقتصادي ) اجرا
3 حفاظت لايه عايق توسط جداره در مقابل عوامل محيطي و جوي


معايب :


1 ايجاد پل حرارتي در تراز سقف كه با سقف كاذب قابل رفع مي باشد.
2 ايجاد پديده ميعان بر روي سطح داخلي جداره و بروز خرابي
3 مناسب براي استفاده بناهايي با كاربري غير مداوم ( اداري )
4 تشديد تنش حاصل از انبساط و انقباض مصالح نما و ايجاد ترك در نما


ب – عايق كاري حرارتي از خارج


- پلي استايرن به علت جذب آب و نفوذ پذيري اندك مورد استفاده فراوان دارد. ( ويلايي و ساختمان كوتاه )
كه با چسب مخصوص بر روي ديوار كار گذاشته شده و روي آن شبكه فلزي ( رابينس، تور مرغي و... ) كار
گذاشته مي شود و با پيچ مخصوص با مصالح ديوار بنايي درگير مي شود و سپس ملات سيمان روي توري يا
شبكه اجرا مي شود.


مزاياي عايق حرارتي از خارج


1 حذف پل حرارتي
2 عدم كسر مساحت مفيد واحد مسكوني
3 عدم مزاحمت در حين اجرا براي ساكنين ( جهت بازسازي )
4 بهبود آسايش حرارتي ( بدليل وجود اينرسي حرارتي پايدار )


معايب


1 الزامي بودن عايق كاري كفهاي زيرين جهت حذف پل حرارتي
2 عدم استفاده از نماهاي سنگ، آجر سه سانتي بدليل عدم استحكام جانبي.


عايق كاري حرارتي


از عايق با چگالي ( دانسيته ) بالا و ضريب جذب آب كم بايد استفاده نمود.
مزاياي اين روش:


1 سهولت اجرا
2 عدم مزاحمت براي ساكنين


توضيح – بهتر است عايق با لايه اي بتن به ضخامت 4 سانتي متر در برابر بارهاي متمركز محافظت گردد.


عايق هاي حرارتي كف هاي زيرين:


در صورت تماس كف با هواي آزاد از اين نوع عايق كاري استفاده مي شود.


عايق كاري حرارتي از داخل:


در اين روش عايق روي كف قرار گرفته و كفسازي روي آن اجرا مي گردد.
- عايقهاي معمولي با وزن حجمي زياد ( بصورت فشرده ) پلي استايرن و قطعات ساخته شده ازالياف و چوب فشرده مناسب براي اين نوع عايق كاري مي باشند.


عايق كاري حرارتي از خارج:
از اين نوع عايق كاري حرارتي در صورت گذاشتن عايق حرارتي در كف قالب، لازم است با استفاده از قطعاتفلزي، اتصال لايه عايق به سازه تامين گردد.
جزئيات اجرايي جهت دوجداره نمودن شيشه در پنجره هاشيشه ها بدون حفاظ ترين اعضاء پوسته خارجي ساختمان در برابر انتقال حرارت مي باشند و بدين علت همواره سهم عمده اي در اتلاف انرژي مصرف شده دارند و با كاهش ميزان تلفات و نفوذ پذيري از طريق درزبندي مناسب و جنس مناسب فريم پنجره مي توان به هدف مورد نظر رسيد. جهت دستيابي به اين مهم از دوجداره نمودن شيشه در فريمهاي پنجره موجود مي توان بهره جست.


1 افزودن يك جدار شيشه به فريم پنجره موجودتوسط افزودن زوار مناسب به آن كه در اينحالت دوجداره شيشه حاصل توسط فريم پنجره بصورت متحرك عمل مي نمايند.
2 افزودن يك جدار شيشه با فريم ثابت بفاصله مناسب از فريم پنجره موجود كه در اينحالت ارتباط فضاي داخل و خارج تقريبا قطع خواهد شد.
مورد دوم مناسب براي ساختمانهاي خصوصي و عمومي كه داراي سيستم تهويه مطبوع و يا هواساز براي سرمايش و گرمايش مي باشند مناسبتر است زيرا نياز به هواي تازه در اين سيستم ها تامين مي گردد.
روش اول از نظر اقتصادي و اجرايي مناسبتر است البته هنگامي كه اصول و راهكارهاي عملي بهينه سازي مصرف انرژي از سوي استفاده كنندگان رعايت شود و در زمانهاي ضروري نسبت به تعويض هوا از طريق باز وبسته نمودن پنجره ها اقدام گردد.


- در اين روش با توجه به فريم موجود يك زوار براي ايجاد فاصله هوايي دوجداره گردد و پيشت شيشه اضافه شده يك زوار مناسب با اتصالات پيچ و مهره به فريم قبلي تعبيه مي شود تا درصورت نياز به تعويض در اثر شكستن يا تميز نمودن شيشه ها با مشكل مواجه نشويم.
جهت رعايت بهينه سازي مصرف انرژي در پنجره هاي موجود بيمارستان با حداقل تغييرات و با كمترين هزينه
دتايل زير پيشنهاد مي گردد:


1 پروفيل و زوار بيروني و شيشه 4 ميليمتر همانند قبل حفظ مي گردد.
2 قوطي آلومينيومي 10 ميلي متر از داخل پروفيل دور پنجره را مي گيرد.
3 رطوبت گير داخل به صورت دانه هاي ريز به روي قوطي ريخته مي شود.
4 شيشه دومي روي قوطي قرار داده مي شود.
5 سپس توسط لاستيك بدون لبه در بعضي موارد لاستيك با لبه همراه با چسب آكواريوم دور شيشه هاقرار گرفته و در جاي خود قرار داده مي شود.
6 سپس دماغه آلمينيومي با رنگ مورد دلخواه بين شيار پروفيل و شيشه قرار گرفته و با چسب محكم ميگردد و در صورت لزوم توسط ميخ و يا پرچ ثابت مي گردد. ( در طرح توسط چسب آكواريوم )

 

آخرین به روز رسانی در چهارشنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۰ ساعت ۱۸:۲۶

ميهمان

 48 مهمان حاضر

ورودآموزه هاي مديريتي

تماس باما

hospital@hospitalmangment.ir