English French German Italian Portuguese Russian Spanish

شبكه فاضلاب بيمارستاني

دوشنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۰ ساعت ۱۴:۱۰ مهندس محمد رضا خالدي
چاپ PDF

نكاتي در مورد شبكه فاضلاب بیمارستانینوشتهء : مهندس محمد رضا اردلاني  

يكي از اصلی ترین مشکلات بیمارستانها در طول زمان بهره برداري و استفاده و نگهداری   ٬  مشکلات شبکهء فاضلاب بیمارستان میباشد .

گذشته از مباحثی که در طراحی شبکه فاضلاب بیمارستانی بایستی مد نظر قرار گیرد ٬  بعلت الزامات خاص  فضای درمانی  ، مواردي همچون  :

بهسازی  اجتناب ناپذیر  تجهیزات و بخش های  بیمارستانی  ،  تغییرات مداوم  در انواع تجهيزات پزشكي  و بيمارستاني  جديدالورود  و . . . . .  موجب ميگردد تا همواره  در لوله کشی های سیستم  فاضلاب بیمارستانی  شاهد  تغييراتي در طول شبکه - شیب شبکه  - قطر شبکه - و ....  بوده   و به همين دليل  بیشترین حجم عملیات  نگهداشت اماکن درمانی  را  ، تغييرات و تعمییرات شبكه فاضلاب بيمارستاني به خود اختصاص میدهد .

. . . . . بایستی توجه  نمود که در توسعه و  بازسازی بخش هاي بيمارستانها   ٬   مصارف جدیدی  که منجر به  تغییرات در حجم  و  نوع  فاضلاب حاصله  خواهد شد ٬  ایا با توان و  قطر  و شیب  و  طول شبکهء  لوله های فاضلاب  موجود  همخوانی دارد یا خیر  ؟

پس از در نظر گرفتن این مهم ٬  یادمان باشد   در هر شرایطی  لوله های افقی  فاضلاب در بیمارستانها  ٬ بایستی سریعا و  با کمترین فاصله  به لوله های اصلی عمودی ( رایزرهای عمودی ) وصل و ادامه آنها به صورت عمودی قرار گیرد .  فاضلاب بیمارستانی میتواند  مملو  از انواع  وسایل یکبار مصرف بهداشتی  -  تکه های پوسیدهء طی های طنابی نظافتچی ها   - لوازم بهداشتی زنانه  -  چسب و باندهای طبی - و . . . . باشد .  لهذا  قطر لوله ها و عمودی بودن انها در هر شرایطی بایستی در  الویت انتخاب و اجراء باشد  . همواره متذكر شده ام كه   لولهء  فاضلاب  افقی  ٬  یعنی بمب ساعتی ٬  اگر به اين موضوع توجه نشده باشد ،  شما هر لحظه بایستی امادگی گرفتن لوله فاضلاب  افقی در بیمارستان را داشته باشید .

از طرفی در صورت اجبار به اجرای افقی  شبکه  فاضلاب بیمارستانی  ٬   این اجراء باید به گونه ای باشد که  فاضلاب به صورت ثقلی  جریان یافته  و  شبکه ء  لوله های فاضلاب  خود به خود تمیز شوند .  دقت شود  مواد جامد و مایع در طول مسیر حرکت در شبکه  لوله های فاضلاب  ٬  بایستی بدون نشست (رسوب ) - ارام -  بدون صدا  - بدون لرزش  - بدون مزاحمت  و به سمت سپتیک اصلی به صورت ثقلی  حرکت نماید.

. . . . . . .  یکی ديگر از مهمترین  مشکلات  در شبكهء  فاضلاب بيمارستاني  مسئلهء خروج و نشط هوا و گازهای الوده  از شبکه فاضلاب  به داخل فضای ساختمانها میباشد . چیزی که در اماکن غیر درمانی شاید اهمیت چندانی نداشته باشد ٬ لیکن در اماکن  درمانی به دو دلیل اصلی ( نوع گاز فاضلاب خروجی  -  ظرافتهای سلامتی بیماران ) بسیار مهم و در مواقعی نظیر اپیدمی ها و یا شیوع عفونت های بیمارستانی ٬ کاملا حیاتی میباشد .

از  انجاییکه وظیفهء خروج این گازها از شبکه فاضلاب  ٬ به لوله های  ونت  سپرده شده است ٬ پر واضح است که در صورت بروز مشگل  نشط بو  و گازهای الوده در داخل فضای ساختمان بیمارستان ٬ قريب به يقين بايستي دانست كه لوله هاي ونت این سیستم دچار معضل گردیده است .

. . . . . .  یکی از این معضلات میتواند ایجاد فشار معکوس یا مکش سیفونی بوده باشد . پدیدهء فشار معکوس یا مکش سیفونی موقعی به وجود خواهد امد که فشار داخل لوله های هوا  ( ونت )  از حدود  اتمسفر  کمتر باشد . در چنین شرایطی  بایستی چک شود  که عمق اب  هوابندی  سیفون ٬ در اخرین  و پایین ترین  شاخهء افقی شبکه  فاضلاب  که به لوله های قائم  متصل میشود   در چه حدی است ؟  

این ارتفاع اب  در هوابندی سیفون ها  بایستی به شرح ذیل باشد : در ساختمان های تا سه طبقه حد اقل ارتفاع این ستون اب از زیر زانوی پایین لولهء قائم  ۴۵ سانتیمتر     -     در ساختمانهای بلندتر از سه طبقه تا پنج طبقه ٬ این فاصله حداقل  ۷۵ سانتیمتر     -    در ساختمان های بلند تر از پنج طبقه این ارتفاع ستون اب در هوابندی سیفون  ٬ حداقل بیش از یک طبقه باشد  .

. . . . . . یکی ديگر از معضلات شبكه فاضلاب بيمارستاني  وصل غير كارشناسي خروجي بعضي از دستگاههاي بخار ساز  به شبكهء فاضلاب بيمارستان است . يادمان باشد كه  دستگاههایی که گرمای فاضلاب خروجی انها ٬ بیش از  ۶۵  درجه سانتیگراد است ٬ (مثل سیستم هایی که توانایی  بخار سازی و یا مصرف بخار دارند و همچنین سیستم هایی که با اب داغ  کار میکنند )  نباید فاضلاب خروجی شان  مستقیما  به شبکه فاضلاب وصل و تخلیه شوند ٬ بلکه بایستی  فاضلاب خروجی انها ابتداء  از سیستم های خنک کننده عبور و پس از رسیدن  به درجه حرارت  حداکثر  ۴۵ درجه سانتیگراد ٬ و خنک شدن ٬ به شبکه فاضلاب بیمارستانی وصل گردند .

عدم رعایت این مطلب نه تنها مشکلاتی را در عمر سیستم لوله کشی  ایجاد میکند ٬  بلکه باعث  ایجاد گاز های خطر ناک عفونی  و بالارفتن  ریسک عفونتهای بیمارستانی خواهد بود و  اين موضوعي است كه بايستي در طول مدت بهره برداری و ادامه فعالیت بیمارستان ٬ و برای کلیهء دستگاهها و تجهیزات جدید و قدیمی بکارگیری شده در بیمارستان ٬ همواره مد نظر قرار گيرد . . . . .   


قسمتی از مقالهء   ضوابط احداث شبکه و سیستم جمع آوی فاضلاب بیمارستانی   نوشتهء مهندس محمدرضا اردلانی

ميهمان

 49 مهمان حاضر

ورودآموزه هاي مديريتي

تماس باما

hospital@hospitalmangment.ir