English French German Italian Portuguese Russian Spanish

برونسپاري

بررسي تطبیقی كيفيت تهيه، طبخ و توزيع غذا در سه روش مختلف در بيمارستانهاي منتخب دانشگاه علوم پزشكي تهران و ایران بر اساس مدل پنج بعدی سروکوال

يكشنبه ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۰۹:۵۱ بهنام انصاري
چاپ PDF

 

مقاله تحقيقاتی
فاطمه آزادي، سعيدرضا اعظمي ،مهسا قاضي عسگر، محسن پاكدامن، بهنام انصاري، نسرين شعربافچي زاده

زمینه و هدف: دسترسی به مجموعه متنوعی از مواد غذایی امن و سالم ، یک حق اساسی بشر است. خدمات غذایی و مراقبت های تغذیه ای مناسب در بیمارستان، اثرات مفیدی در بهبودی بیماران و کیفیت زندگی شان داردكسب رضايت مشتري بايد هدف اصلي هر سازماني باشد چرا كه رضايت مشتريان افزايش ارتقای سلامت را به همراه خواهد داشت .

آخرین به روز رسانی ( يكشنبه ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۱۴:۳۸ ) ادامه مطلب...
 

نتایج برون سپاری در بیمارستان

پنجشنبه ۳۱ فروردين ۱۳۹۱ ساعت ۲۰:۵۶ علي ابوترابي(PHD مديريت خدمات بهداشتي درماني)
چاپ PDFبيمارستان آيت‌ا... طالقاني در راستاي اجراي مصوبات  جمهوري اسلامي ايران به منظور كاهش تصدي‌گري دولت و واگذاري خدمات به بخش خصوصي از يك سو و توسعة شراكت‌هاي سازندة با سازمان‌هاي ديگر كه از رهنمودهاي مدل تعالي سازماني EFQM است، اقدام به برنامه‌ريزي و عملياتي كردن طرح‌هاي برون‌سپاري برخي از خدمات داخلي خود كرده است. اين اقدام بر اساس رهنمودها و الزامات مراجع مزبور و با هدف افزايش كيفيت خدمات، كاهش هزينه‌هاي غير ضروري و تخصصي كردن خدمات انجام شده است.

آخرین به روز رسانی ( پنجشنبه ۳۱ فروردين ۱۳۹۱ ساعت ۲۳:۱۵ ) ادامه مطلب...
 

بيمه از ديدگاه جامعه و،سازمانهاي بيمه گروسازمانهاي ارائه دهنده خدمات

شنبه ۰۵ آذر ۱۳۹۰ ساعت ۱۷:۴۷ شانديز مصلحي(PhD مديريت خدمات بهداشتي و درماني)
چاپ PDF

 

بيمه

ادامه مطلب...
 

مجموعه قوانين واگذاري

شنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۰ ساعت ۱۰:۰۲ بهنام انصاري
چاپ PDF

جهت دريافت مجموعه قوانين برونسپاري بر روي تصوير ذيل كليك  كنيد .

 

 

 

آخرین به روز رسانی ( دوشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۰ ساعت ۱۳:۰۰ )
 

برون سپاري راهبردي و سرمايه گذاري ريسك پذير در زنجيره ارزش

دوشنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۰ ساعت ۱۶:۰۶ رو ح اله هاشمي
چاپ PDF

برون سپاري راهبردي و سرمايه گذاري ريسك پذير در زنجيره ارزش
كورش پرويزيان ،فرزانه دهقان نيري

 

چكيده
امروزه بسياري از سازمان ها براي حفظ مزيت رقابتي خود در بازارهاي جهاني و كاهش مخاطرات سرماي هگذاري ها،
فرايند برون سپاري فعاليت هاي سازماني را دنبال م يكنند. اكنون، تعداد عمده اي از شركت هاي معتبر در دنيا با تكيه
بر مزي تهاي رقابتي خود، بخشي از فعاليت هاي سازماني خود را برون سپاري نموده اند.
اقدام برون سپاري زماني راهبردي (استراتژيك) خواهد بود كه با راهبردهاي (استراتژي هاي) بلندمدت سازمان
هم راستا شود. به عبارت ديگر، تعيين فرص تهاي برون سپاري و پس از آن، انتخاب نحوه و الگوي برو نسپاري توسط
ابزاري به نام برو نسپاري راهبردي با راهبردهاي سازمان مرتبط خواهد شد.
در اين مقاله سعي م يشود ضمن معرفي برون سپاري راهبردي، روش هاي برون سپاري راهبردي بررسي شده و در
نهايت، يك متدولوژي براي برون سپاري راهبردي در زنجيره ارزش سازمان ها ارائه گردد.

ادامه مطلب...
 

واگذاري داروخانه

دوشنبه ۰۳ مرداد ۱۳۹۰ ساعت ۱۵:۰۱ معصومه مايل
چاپ PDF

در راستاي اهداف برنامه سوم توسعه مبني بر بهينه سازي ارائه خدمات در واحدهاي بهداشتي ، درماني دولتي و كاهش تصدي گري دولت در بخش درمان بستري و واگذاري قسمتي از وظايف بخشهاي مذكور به بخشهاي تعاوني و خصوصي ، با هدف ترويج فرهنگ تعاون و استفاده از سرمايه هاي مردمي جهت اجراي برنامه هاي كلان دولت و نيروهاي بالقوه آحاد مردم بخصوص دانش آموختگان رشته هاي پزشكي و ساير رشته هاي وابسته و همچنين ايجاد اشتغال براي اقشار فوق الذكر در راستاي اهداف وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي در جهت بهبود وضعيت خدمات رساني دارويي در بخش درمان بستري و بيمارستانهاي دولتي و بر اساس مواد 6 و 7 آيين نامه مذكور دستورالعمل اجرايي ماده 193 از برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در خصوص واگذاري داروخانه بيمارستانهاي آموزشي دولتي تدوين گرديده است .

آخرین به روز رسانی ( سه شنبه ۰۴ مرداد ۱۳۹۰ ساعت ۱۷:۰۳ ) ادامه مطلب...
 

برون سپاري

دوشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۰ ساعت ۰۷:۳۱ مهدي ورمقاني
چاپ PDF
 
در شروع قرن جديد روند پر شتاب به سمت تنوع بخشي محصولات جديد، کوتاه شدن چرخه     عمر محصولات، افزايش تقاضا براي محصولات خاص، شاخه شاخه و تخصصي شدن سريع بازارها وبطور کلي رقابتي شدن عرصه توليد، شرکتها را با مسائل متعددي مواجه کرده است. در اثر     اين تحولات روشهاي قديمي توليد کارايي خود را از دست داده و نياز به روشها و فلسفه هاي نوين که امکان بقاء و پيشرفت يک سازمان را در شرايط ناپايدار کنوني تضمين نمايد بخوبي احساس ميگردد.

 

 

آخرین به روز رسانی ( دوشنبه ۰۳ مرداد ۱۳۹۰ ساعت ۰۹:۰۳ ) ادامه مطلب...
 

صفحه 1 از 2

<< ابتدا < قبلی 1 2 بعدی > انتها >>

ميهمان

 48 مهمان حاضر

ورودآموزه هاي مديريتي

تماس باما

hospital@hospitalmangment.ir