English French German Italian Portuguese Russian Spanish

دستورالعمل انتقال بيمار بين بخشها

چهارشنبه ۰۲ آذر ۱۳۹۰ ساعت ۱۱:۵۳ علي ابوترابي(PHD مديريت خدمات بهداشتي درماني)
چاپ PDF
امتیاز کاربر: / 0
بدخوب جهت انتقال بيماران بين بخشها :

 • حضور پرستار در زمان تحويل دادن و تحويل گرفتن بيمار
 • تحويل پرونده ( بخصوص كامل بودن فرم 5 ) ، كاردكس ، به صورت كامل و مرتب و کنترل منشي بخش (در شیفت صبح و مسئول شیفت در عصر و شب ) جهت چك و تاييد كامل بودن آنها ( منشي موظف است با سرعت پرونده راچك و تحويل گيرد
 • انجام موارد Stat و پروسيجرهاي اورژانس در بخش مبداء
 • تميز و مرتب بودن بيمار ( در صورت كثيف بودن بيمار ، تميز نمودن آن به عهده پرستار ی است كه بيمار را تحويل مي دهد )
 • در صورت دستور داشتن line IV  باید تاريخ ، نام پرستار و شیفت روی آن نوشته و بدون عارضه باشد .
  در صورت داشتن پانسمان ، پانسمان تمیز با تاريخ و نام پرستار باشد
  گزارش پرستاري كامل نوشته شده و موارد خاص در آن قيد گردد
  پرونده ،گرافي ها ، دفترچه بیمه و به طور كل وسايل بيمار با دفتر تحويل و از بخش مقصد امضا گرفته شود .
  تذكر : بخشهاي ويژه در صورت اورژانسي بودن وضعيت بيمار ملزم به پذيرش و انجام كارهاي درماني بيمار با هر شرايطي مي باشند ولي در صورتي كه بيمار در رزرو بخشهاي ويژه در بخش ها بستري باشد بر اساس دستورالعمل بالا تحويل داده شود .
  تذکر : بعد از اتمام تحویل بخش مقصد حق هیچگونه اعتراضی ندارد و تمام موارد باید قبل از تحویل کنترل گردد .


جهت انتقال بيماران به اتاق عمل :

 • بیمار NPO باشد
 • داشتن برگ رضايت عمل ، تكميل فرم و برگه هاي مخصوص اتاق عمل
 • کنترل نتیجه آزمایشات و گرافی ها
 • کنترل مجدد تمام موارد درج شده در فرم مراقبت از عمل
 • در آوردن وسایل مصنوعی ، زیور آلات و نداشتن لاک ناخن
 • پوشيدن دستبند مشخصات الزاميست .
 • تحويل بيمار حتما با نظارت پرسنل پرستاري مي باشد . { با دادن و يا گرفتن گزارش بطور دقيق ( کتبی و شفاهی ) }
 • تذكر : ليست بيماران اتاق عمل در روز قبل به بخش تحويل داده مي شود درغير اين صورت پرستار بيمار ساعت عمل جراحي بيمار را از بخش جراحي و يا اتاق عمل سئوال و در گزارش خود قيد مي نمايد .
جهت تحویل بیمار از اتاق عمل :

 • در زمان تحويل ، وضعيت جسمي و هوشياري بيمارتوسط پرستار بخش كنترل مي شود .
 • پرستار اسم بيمار را با پرونده مطابقت مي دهد و با صداي بلند صدا مي كند.
 • پرستار فرم ريكاوري رابه دقت كنترل مي كند.
 • كليه ي درن ها، كاتترها، لوله ها و وسايل مورد نياز ديگر بيمار را در زمان تحويل چك
 • مي كند.
 • باز بودن راه هوايي و علايم حياتي را كنتر ل مي كند.
 • هر مشكل حاد در حين عمل (شوك-  خونريزي وسيع-  ايست قلب(را سئوال مي كند.
 • ميزان مايعات تجويز شده، اتلاف خون و ساير موارد را كنترل مي كند.
 • -  بيمار را به طور كامل مي پوشاند.
 • يافته ها و اقدامات خود را ثبت مي كند.
 • جهت انتقال بيماران براي مشاوره پاراکلینیک :
 • هماهنگي با واحد پاراکلینیک مربوطه .
 • انجام اقدامات مربوطه به آمادگی قبلی در صورت نیاز
 • همراه داشتن پرونده ( داشتن مدارک مورد نیاز واحد پاراکلینیک مربوطه الزامیست )
 • درصورتي كه بيمار تاليوم اسكن و آن‍‍ژيوگرافي قبلي انجام داده است ، جواب همراه بيمار باشد
 • در صورت نياز به اكسيژن با رعايت دستورات پروتكل انتقال بيمار حتما به واحد مربوطه  اطلاع داده شود .
 • حضور بیمار بر در کنار بیماران ناتوان الزامی می باشد . ( کار این بیماران با اولویت انجام می شود )
 • حضور پرستار در کنار بیماران بدحال  الزامی می باشد . ( کار این بیماران با اولویت انجام می شود )

تذکر : پرونده در پایان مشاوره بلافاصله تحویل داده می شود .

انتقال بيمار به بخش همودياليز

 • هماهنگي با بخش دياليز
 • همراه بودن پرستار با بیمار در حین تحویل الزامی می باشد .
 • ارسال پرونده به همراه بيمار كه دستور كتبي نفرولوژيست جهت همودياليز داشته باشد .
 • در صورت نياز به تزريق خون يا فرآورده هاي خوني ،‌ قبل از شروع دياليز توسط بخش مربوطه آماده و همراه بيمار به واحد دياليز تحويل داده شود .
 • داشتن جواب كتبي HBS Ag در پرونده  بيمار
 • کنترل راههای دستیابی عروقی بیمار در بخش مربوطه

تذكر : جهت انتقال بيمار به هر بخش قبل از انتقال هماهنگي با بخش مربوطه انجام شود.


كاردكس :


هدف اصلي از در نظر گرفتن كاردكس براي هر بخش ، ايجاد سرعت عمل در مراقبت از بيمار و به حداقل رساندن اشتباهات احتمالي است . همچنين استفاده از كاردكس امكان ملاحظه مجموعه اطلاعات همه بيماران بخش را دركنار هم به ما مي دهد .
از يك كاردكس اطلاعات زير قابل اخذ مي باشد :

 • طلاعات دموگرافیک بیمار ،  نام پزشك معالج ، تشخيص پزشكي ، شماره تخت بستري ، اقدامات تشخيصي يا درماني خاص مورد نياز كه در ساعات آينده بايد انجام گيرد ، مانند : مشاوره ، راديوگرافي و بيماراني كه در آن روز بايد به اتاق عمل بروند و ...
 • دستورالعمل روش ثبت در کاردکس

نحوه تكميل كاردكس:


براي ثبت در كاردكس از سه قلم ( خودكار قرمز ، خودكار آبي ، مداد ) استفاده مي شود .

 • خودكار قرمز : براي ثبت موارد مهم و ثابت مانند : حساسيت دارويي ، خطر خودكشي ، وجود زخم يا هرگونه آسيب پوستي ، تزريق عضلاني ممنوع ،قطع نمودن دارو ( DC  ) وثبتEROOR  به طور کلی اطلاعات خاص در مورد بیمار مي باشد .
 • خودكار آبي : براي ثبت موارد ثابت در كاردكس مانند : نام و نام خانوادگي، سن، ( در بخش نوزادان تاريخ تولد) شماره پرونده ، كد كامپيوتري ، نام پزشک معالج ، نام پزشک جراح ، تاريخ و ساعت پذيرش ، علائم حياتي زمان ادميت ، نوع بيمه درماني ، تاريخ و نوع عمل ، و داروهاو سرم های تجويز شده مي باشد .
 • مداد : براي ثبت موارد متغير مانند : كليه مراقبت هاي پرستاري و دستورات پزشک که باید پیگیری شوند از جمله : درخواست آزمايشات و راديوگرافي هاي تشخيصي ، زمان انجام علايم حياتي ، رژيم غذايي ، وضعيت حركتي ، تغيير پوزيشن و ... مي باشد .
 • نكات مهم :
 • مراقبت هاي پرستاري بر ترتیب ذیل با ذکر تاریخ و ساعت انجام در کاردکس ثبت می گردند :
 • نحوه كنترل علائم حياتي مشخص مي شود .
 • نحوه کنترل وضعیت هوشیاری مشخص گردد .
 • نحوه گرفتن اكسيژن همراه با نام وسيله و مقدار فلوي اكسيژن نوشته مي شود .
 • نوع راه هوايي مصنوعي و نحوه ونتيلاسیون بيمار ( مد تنفسي ) نوشته مي شود .
 • راه تغذيه بيمار در صورت داشتن NGT ، گاستروستومي و يا ژژنوستومي نوشته مي شود
 • نوع لوله ادراري ( فولي كاتتر F/C  يا اكسترنال كاتتر E/C )
 • کنترل I&O  با ساعت محاسبه مانند ......12-9-6
 • در رديفهاي بعدي برحسب مورد داشتن چست تیوپ ، وريدهاي مركزي ، آرترلاين ، دستور تغيير پوزيشن و ماساژ ، فيزيوتراپي و نوع آن و موارد ديگر نوشته مي شو د .

در كاردكس اختصارات و اصطلاحات مجاز پزشکی  آورده شود .

 • نحوه نوشتن دستورات پزشك در کاردکس به صورت ذيل مي باشد :
 • دستورات پزشك قبل از انجام با ذكر تاريخ با مداد در ستون مربوطه نوشته مي شود .
 • پس از انجام ، دستور با خودکار نوشته می شود .
 • آزمايشات روزانه بيماران و يا آن هايي كه چند بار در روز و براي مدتي انجام مي شود با مداد در اولين سطر قسمت آزمايشات و دستورات با ذكر تاريخ و به صورت مدادي باقي مي ماند .
 • مثال : كنترل FBS (6AM) روزانه و يا كنترل Cr تاريخ هاي فرد و ...

دستورات دارويي :

 

 • مواردي كه دارو Hold مي شود ، با مداد كلمه  Hold و تاريخ آن در ستون دارويي نوشته مي شود .
 • داروهاي stat به مدت 24 ساعت با مداد در كاردكس باقي مي ماند و بعد از آن پاك مي شود داروهايي كه تغيير مي يابند و يا قطع مي شوند با خودكار قرمز روي آنها يك خط صاف كشيده شده در سمت چپ تاريخ و در سمت راست كلمه DC و نوشته مي شود .
 • داروهايي كه تغيير دوز دارند ، بعد از DC نمودن در کاردکس دوز جدید نوشته می شود .
 • نكته :
 • در صورت پاكنويس كاردكس در بخش ، كاردكس قبلي پانچ و در فايل پرونده گذاشته مي شود . فرد پاکنویس کننده نام و مشخصات خود را بایستی قید کند .
 • در صورتي كه ادامه مراقبتها و یا دارو در پشت كاردكس نوشته مي شود ، با علامت فلش و جمله " به پشت صفحه دقت شود " موضوع يادآوري می شود
 • به طور کلی در کاردکس تمام کارهایی که باید انجام گیرد قید می شودو در پرونده کارهای انجام شده ثبت می شود.
 • کاردکس باید تمیز نگه داشته شود و مطالب آن به صورت منظم قید گردد و همه پرستاران از الگوی هماهنگ استفاده نمایند.
 • برگه کاردکس شامل داروهای تزریقی و غیر تزریقی است و نیز شامل دستورات پزشکی و پرستاری به انضمام تعدادی از مشخصات بیمار است.
 • محل نوشتن سرم قسمت تحتانی داروهای تزریقی است. بایستی نوع سرم به علاوه احیانا" دارویی که باید به آن اضافه شود، حجم سرم ،تعداد قطرات در دقیقه و ساعت شروع سرم قید شود.
 • برای سرمهای KVO نیز ساعت شروع قید گردد.


کارت دارویی شامل :


نام ونام خانوادگی بیمار ، شماره پرونده ، شماره تخت ، نام پزشک ، نام دارو ، دوز دارو ، راه مصرف ، تاریخ شروع ، تاریخ پایان ، نام و امضاء پرستار که باید به درستی ثبت شده و این کارتها در محلی که برای آن در نظر گرفته شد
( با توجه به ساعت مصرف آن ) قرار داده شود .کنترل کارتهای دارویی با کاردکس توسط پرستار مسوول شیفت در ابتدای هر شیفت کاری انجام شده و تغییرات با توجه به ویزیتهای مجدد بیماران اعمال می گردد.


نحوه پذیرش بیمار در بخش


لازم است که پرسنل پرستاری در هنگام پذیرش بیمار موارد ذیل را رعایت نمایند:
•    از ارائه پمفلت طرح تکریم به بیمار و یا همراهان اطمینان حاصل نمایند.
•    از آماده بودن اتاق بیمار مطمئن شوند.
•    دستور پزشک مبنی بر بستری بیمار را چک کنند.
•    خود را با نام فامیل به بیمار معرفی نمایند.
•    مسئول بخش را به بیمار معرفی کنند و او را از وظایف وی آگاه سازند.
•    بیمار را به اتاق و تخت مربوطه راهنمایی کنند.
•    بیمار را به هم اتاقی ها و سایر کادر پرستاری معرفی نمایند.
•    نحوه کار با زنگ اخبار را  به او آموزش دهند.
•    نحوه استفاده از چراغ روشنایی اتاق و چراغ خواب را به بیمارآموزش دهند.
•    محل توالت و حمام را به بیمار نشان دهند.
•    جهت قبله و محل مخصوص نگهداری وسایل انجام فرایض دینی را به او نشان دهند.
•    در مورد ساعت غذا ،نوع رژیم غذایی خاص بیمار و مقررات آن و مقررات منع مصرف سیگار به بیمار توضیح دهند.
•    در مورد محدودیت ها ،نیاز مندی ها و وسایل الکتریکی مجاز برای استفاده در بیمارستان با بیمار صحبت نمایند.
•    در مورد سایر امکانات موجود در بیمارستان و محل نماز خانه ،فروشگاه ،کتابخانه ،توزیع روزنامه، تریا و غیره بیمار را راهنمایی نمایند.
•    از همراهان بخواهید که در محل مخصوص ملاقات کنندگان منتظر بمانند.
•    خلوت بیمار را فراهم نمایند.
•    لباسهای بیمار را طبق مقررات بیمارستان جمع آوری کنند.
به بیمار در پوشیدن لباس مخصوص بیمارستان کمک کنند.
بیمار را در وضعیت راحت در تخت و یا صندلی قرار دهند.
درجه حرارت ،نبض، تنفس و فشار خون بیمار را به روش صحیح اندازه گیری کنند.
در صورت لزوم قد و وزن بیمار را اندازه گیری و ثبت نمایند.
شرح حال دقیق از بیمار گرفته شود.
در پایان گزارش پرستاری را تکمیل  و نکات مهم و قابل پیگیری را ثبت نمایند.

آخرین به روز رسانی در چهارشنبه ۰۲ آذر ۱۳۹۰ ساعت ۱۴:۰۱