English French German Italian Portuguese Russian Spanish

كارگاه آموزشي مهندسي (آناليز )ارزش در بهداشت و درمان

چهارشنبه ۰۴ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۲۴
چاپ PDF

برنامه ریزان و مدیران سلامت نیاز به درک اساسی عملکرد هزینه ارائه خدمات در بیمارستان ها برای ارزیابی تعهد آنان به سلامت جامع را دارند. بیمارستان ها، این تعهد را با ارائه خدماتی که پاسخگوی نیازهای آحاد جامعه باشد، نشان می دهند. به منظور ارایه این خدمات، بیمارستان ها منابعی که محدود نیز می باشند استفاده می کنند. با توجه به گسترش روز افزون مهندسي(آناليز) ارزش در ارائه خدمات ،متاسفانه در بهداشت و درمان در اين خصوص اقدامات محدودي صورت گرفته است. آناليز ارزش تكنيكي است سيستماتيك ،كاركرد گرا،تيمي ،خلاقانه ،با بكارگيري تخصص هاي متعدد كه هزينه هاي طول عمر در آن مورد توجه قرار مي گيرد .اين روش كاركرد محصول ،خدمت يا تكنولوژي را در چرخه ارزش آنها شناسايي تحليل و براي آن كاركرد ارزش مالي ايجاد مي كند ، به نحوي كه آن كاركرد در كمترين هزينه با حفظ قابليت اطمينان و كيفيت مورد نظر انجام ميگيرد.

كارگاههاي مهندسي (آناليز)ارزش توسط اساتيد مجرب و با سابقه كار اجرايي در دوسطح ذيل برگزار مي گردد :

سطح 1-هدف دوره :

آشنا یی با  مهندسی(آناليز) ارزش از طریق یک مثال آموزشی در بهداشت و درمان در قالب یک کار گروهی.

در این دوره فاز اطلاعات و تحلیل کارکرد به صورت کار گروهی بر روی یک مثال آموزشی انجام می شود.

محتوای دوره :

مباحث مقدماتی

تعریف شاخص ارزش و روش های افزایش آن
مفاهیم مرتبط با مهندسی(آناليز) ارزش در بهداشت و درمان
معرفی برنامه کاری مهندسی ارزش(سازماندهی – کارگاه – فعالیتهای تکمیلی)
سازماندهی مطالعات(بیان تئوری و کارگروهی)
چگونگی انتخاب پروژه
تشریح فاز پیش مطالعه
معرفی مساله تحت مطالعه
تشریح فاز اطلاعات

تحلیل کارکرد(بیان تئوری و کارگروهی)


بحث مقدماتی دررابطه با تعریف کارکرد
تعریف و تدوین کارکردها و دسته بندی آنها
تحلیل کارکرد و رسم دیاگرام FAST مثال آموزشی

خلاقیت

بیان مفاهیم مرتبط با خلاقیت

ارزیابی

بیان چگونگی ارزیابی ایده ها (شرح تکنیک های ارزیابی)

بسط و توسعه،‌ارائه و نتیجه گیری

تشریح فاز بسط و توسعه

مدت برگزاری : 8 ساعت (يك روز)
 

سطح 2- هدف دوره :

مهندسی(آناليز) ارزش تحت یک مثال واقعی(در ابعاد کوچک) تدریس خواهدشد.در این دوره فرآیند مهندسی‌ارزش بر روی یک پروژه کوچک با تاکید ویژه بر فاز اطلاعات؛تحلیل کارکرد؛و خلاقیت برگزار خواهدشد.(بيمارستان يا ساير مراكز بهداشتي درماني مي توانند موضوع خود را قبل از برگزاري كارگاه اعلام و اخذ مشاوره نمايند).محتوای دوره :


گزارش اطلاعات و دریافت نقطه نظرات اعضا تیم مهندسی ارزش
تعيين محدوده‌ کاری، معیارهای تصمیم‌گیری، محدودیت‌ها
تبين وضعيت مبنا  و مشخص کردن معیارهای وضعيت مبنا
تشریح فاز تحلیل کارکرد
تهیه مدل هزینه - مشخص کردن کارکرد اجزاء
سازماندهی کارکردها- ترسیم دیاگرام FAST
تشریح تئوریهای فاز خلاقیت
انجام کارگروهی ارائه ایده‌ها
غربال کردن اولیه ایده‌ها
ارزیابی ایده‌ها و استخراج ایده‌های مناسب
انتخاب ایده‌های مناسب و توصیه‌های پیشنهادی
کار گروهی – تشریح روش Smart و ارزیابی مجدد ایده‌ها
ارزیابی ایده ها
انتخاب ایده‌های مناسب برای بسط و توسعه
تقسیم اعضای تیم جهت بسط و توسعه ایده‌ها
بسط و توسعه ایده ها
ارائه اولیه گزارش کارگاه
ارائه گزارش نهائی کارگاه

مدت برگزاری : 16 ساعت (دو روز)

تماس رزرو و هماهنگي: 09123472841

آخرین به روز رسانی در شنبه ۰۷ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۰۸:۱۸